ทดสอบวัสดุวิศวกรรม


DSC_3067n DSC_3077nDSC_3082n DSC_3086n

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามีเครื่องมือและอุปกรณ์อันทันสมัยสำหรับใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ เช่น Universal Testing Machine ขนาด 100 ตัน สำหรับการทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็กเส้น เครื่องทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต เครื่องทดสอบดินแบบแรงอัดสามแกนแบบพลศาสตร์ (Dynamics triaxial testing apparatus) รวมทั้ง Software ในการคำนวณทางวิศวกรรมหลากหลายสาขา เป็นต้น โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชายังรับบริการในการออกแบบ วิเคราะห์ คำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรม ทั้งทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมความปลอดภัย การศึกษาความเหมะสม การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสงค์จะขอรับบริการทดสอบวัสดุวิศวกรรม ติดต่อ