ติดต่อ

topic-contact

งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์
เลขที่ 199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail: academic-service@eng.src.ku.ac.th

ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน(งานบริการวิชาการ): คุณชนกนัช ยอเซ่ง
หมายเลขโทรศัพท์: 0-3835-2818 และ 0-3835-4580-6 ต่อ 2802
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: 064-124-9390
โทรสาร : 0-3835-4850
E-mail: chanoknach@eng.src.ku.ac.th
————
ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน(งานวิจัย): คุณณัฐกานต์ แก้วมณี
หมายเลขโทรศัพท์: 0-3835-2818 และ 0-3835-4580-6 ต่อ 2802
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: 064-124-9390
โทรสาร : 0-3835-4850
E-mail: nattakarn@eng.src.ku.ac.th
————
งานวิจัย: ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช
E-mail: umarin@eng.src.ku.ac.th
————
งานบริการวิชาการ: ผศ.ดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ
E-mail: chettha@eng.src.ku.ac.th
————
งานทดสอบวัสดุวิศวกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน:
โทรศัพท์มือถือ:
Line ID:
E-mail: